LNG Training Center - Akademia Morska w Szczecinie
Centrum Technologii Przewozów LNG
 
 
Wizyta Komisji Europejskiej w symulatorze LNG

Między 4 a 5 stycznia br. Województwo Zachodniopomorskie gościło delegatów Komisji Europejskiej, na czele których stanął Pascal Boijmans - zastępca dyrektora wydziału odpowiedzialnego m. in. za Polskę, w Dyrekcji Generalnej ds. Rozwoju Regionalnego.
 

Celem wizyty był coroczny przegląd wydatkowania środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego (RPO WZ), za który odpowiada Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Przedstawiciele Komisji Europejskiej pozytywnie ocenili dotychczasowy postęp we wdrażaniu RPO WZ. Spotkanie było też miejscem dyskusji na temat oczekiwań zarówno Komisji, jak i Województwa Zachodniopomorskiego, odnośnie kolejnego okresu absorpcji środków unijnych na lata 2014 – 2020. W spotkaniu wzięli też udział przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. 


Centrum Technologii Przewozów LNG w Akademii Morskiej w Szczecinie jako jeden z projektów dofinansowanych ze środków RPO WZ było celem wizyty.

Prezentacja naszego symulatora spotkała się z dużą aprobatą ze strony KE z podkreśleniem celowości i innowacyjności projektu.